اکتبر 27, 2022 - شرکت مهندسی الکتروشار

اجزای  یک سیستم شستشوی التراسونیک:
  • 27
  • اکتبر
  • اجزای  یک سیستم شستشوی التراسونیک:

    اجزای  یک سیستم شستشوی التراسونیک: سیستم تمیز کننده التراسونیک شامل ژنراتور ، ترنسدیوسرها و تانک شستشو میباشد. این ژنراتور التراسونیک است که ...

    بدون دیدگاه