،ژنراتور التراسونیک ،Ultrasonic

التراسونیک
  • 10
  • ژانویه
  • التراسونیک

    التراسونیک چیست؟ التراسونیک علم استفاده از امواج صوتی است.امواجی که فراتر از محدوده شنوایی انسان هستند.فرکانس یک موج صوتی ،tone و ...

    بدون دیدگاه